TİYATRO VE DRAMA

Tiyatro nedir?

Oyun yeri, dekor, kostüm, makyaj, ışık, müzik gibi bileşenleri içeren; oyuncuların bir metni, hikayeyi ya da durumu izleyicilere hareket ve sözle canlandırmasıyla oluşan sanat dalıdır.

 

Oyunculuk nedir?

Oyuncunun bir oyun alanında, metni, hikayeyi ya da durumu hareket ve sözlerle izleyicilere canlandırmasıdır.

 

İyi bir oyunculuk eğitimini nereden alabilirim?

 • Üniversite bünyesinde bulunan konservatuvarda ya da oyunculuk bölümünde
 • Özel eğitim kurumları (şirketler), özel tiyatrolar, vakıflar, dernekler, sanat merkezleri, belediye gibi kamu kurumları ya da halk eğitim merkezleri bünyesinde
 • Üniversitelerin sürekli eğitim merkezlerinde ya da öğrenci kulüplerinde,
 • Okul tiyatrosu bünyesinde
 • Bir amatör tiyatro bünyesinde
 • Özel ders

 

Size en uygun oyunculuk eğitimini bulmak için tıklayınız.

 

Oyunculukta yetenek ne kadar önemlidir?

Oyunculukta yetenek, düzenli çalışma becerisine sahip olmaktır. Bu düzenli çalışmalar oyuncunun, bir oyunu, en az bir kişiye, en iyi şekilde gösterebilmesini sağlar. Kısmen genetik özellikler, çevresel özellikler, yetişme şekli elbette bazı insanlarda gösterebilme becerisini biraz daha ön plana çıkarabilir. Ama bu beceri düzenli çalışmalarla beslenmezse oyunculuk sanatı gerçekleştirilemez. 

 

Kendimi geliştirmek için hangi tiyatro kitaplarını okumalıyım?

Tiyatro kitabı okuma rehberi için tıklayınız.

 

Yaratıcı drama nedir?

Drama, kalıcı öğrenmeler sağlamak için bir olayın, duygunun, sözün, hikayenin, kavramın, fikrin, imgenin, resmin vb. yeniden yaratım yoluyla, tiyatro tekniklerinden ve diğer sanatların öğelerinden yararlanılarak deneyimlenmesidir.

Drama, süreç odaklıdır ve eylemi içerir; temelinde oyun olmasıyla da hazla birlikte yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi sağlar.

 

Yaratıcı drama ve tiyatro ilişkisi nedir?

Drama tiyatro demek değildir. Drama süreç odaklıdır, tiyatro ise sonuç odaklıdır. Drama süreci grup içinde gerçekleşir, grup dışına yansımaz. Tiyatroda ise bir seyirci grubuna bir şey gösterme amaçlanır. 

Çocukluk döneminde doğal olarak oynanan rol oyunları insanlara muhakkak oyunculuk becerisi kazandırmıştır. Oyuncu olarak sahnede ya da kamera karşısında oynadığımız rolün çocukluktaki rollerden farkı göstermek üzerine oynanıyor oluşudur. Çocuk oynadığı rolü kendisi ve oyun arkadaşı için oynar; oyun dışındaki kişiye göstermek için değil. Dolayısıyla dışarıdan oyunun izleniyor olması çocuğu rahatsız eder. 

Yaratıcı drama da böyledir. Katılımcılar sadece grup içinde gösteri yapar. Drama sürecini grup dışından bir kişi izleyemez. Yaratıcı drama oyunculuk eğitiminde kullanılıyor olsa bile… 

Dramanın gösterisi olmaz. Ancak drama çalışmaları sonunda, öğrencilerin isteğine bağlı olarak, gösteri de yapılabilir. Bu süreçte yine yaratıcı dramada yöntemi kullanılarak tiyatro çalışmalarına geçilir. 

 

Drama lideri/eğitmeni nedir? 

Drama lideri/eğitmeni/öğretmeni, yaratıcı drama sürecinde katılımcılara rehberlik eden kişidir. Drama lideri, uygulama sırasında çok büyük bir etkiye sahiptir. Onun koyacağı hedef ve amaçlar katılımcılar için büyük kazanımlar sağlayabilir. Drama uygulamasından en iyi şekilde yararlanabilmek, büyük ölçüde, liderin alan eğitimine/ bilgisine, öğretim bilgisine, deneyimine, yaklaşımına ve davranışına bağlıdır.

 

Drama liderinin/eğitmeninin görevleri nelerdir?

 • Sürece başlamadan önce plan- programını, amaç ve hedeflerini belirlemek, Süreç içinde kullanılacak uygun mekanı ve materyalleri hazır etmek,
 • Drama sürecine bulunan bireylerin katılımını sağlamak,
 • Onları güdülemek, heveslendirmek, güven sağlamak, özgüven kazandırmak, 
 • Süreç içinde bireylerin yeteneklerini gelişmesine olanak sağlamak, 
 • Sorunlara anında çözüm üretmek ya da çözümü buldurmak,
 • Yönlendirmeyi düzgün yapmak,
 • Gerektiğinde katılımcıya destek olmak,
 • Yeri geldiğinde oyunun içinde bulunarak katılımcılara güven sağlamak, 
 • Süreç sonunda değerlendirme yapmaktır. 

 

Kimler drama lideri/eğitmeni olabilir? 

Herkes drama çalışması yapabilir. Fakat resmi drama lideri olabilmek için MEB’e bağlı özel eğitim kurumlarında Drama Liderliği/Eğitmenliği Programı’nı tamamlamak ya da ilgili üniversitelerin yüksek lisans programına dahil olmak gerekir. Oyunculuk bölümlerinden mezun olmak ise kendi halinde “eğitmen” olmak için yeterli bir koşul değildir. 

 

Kendimi geliştirmek için hangi yaratıcı drama kitaplarını okumalıyım?

Yaratıcı drama rehberi için tıklayınız.

 

Kendiniz için ya da çocuğunuz için iyi bir yaratıcı drama çalışmasına nasıl katılabilirsiniz?

Yaratıcı drama çalışmalarına katılmak için tıklayınız.

Tiyatro ve yaratıcı drama kitaplarını nereden satın alabilirim?

Tiyatro ve yaratıcı drama kitabı satın almak için doğru site seçmek önemlidir. Tida Online Satış Sitesi tiyatro ve yaratıcı drama kitaplarını indirimli satın alabileceğiniz güvenli bir online satış sitesidir. Siteye ulaşmak için tıklayınız.